Unesite dijagnozu sa recepta
Odaberite vrijednost za oštrinu vida s korekcijom
VOD CC
VOS CC
Broj potvrde (ako imate)
Unesite šifru po MKB
.
.
.
Uporaba Dsph Dcyl Axis Pris Basis
Za daljinu D.o.
Za daljinu L.o.
Za blizinu D.o.
Za blizinu L.o.
Razmak zjenica, u milimetrima

Podaci o naručitelju

Vaše ime i prezime
Broj telefona
Broj mobitela
E-mail adresa
Ulica i kućni broj
Grad
Poštanski broj
Dodajte napomenu