OPTIKA   KRIŽAN   d.o.o.

Radno vrijeme od    27.7.2020.  –  22.8.2020.

Radnim danom    9,00  –  12,00

Srijedom                9,00  – 12,00  i   16,00 – 19,00     

Subotama ne radimo ! 

 

R A D N O     V R I J E M E  od   24.8.2020.

Radni  dan      9,00  –  17,30 h

Subotom  ne  radimo 

 

 
Optika Križan
OPTIKA KRIŽAN
OPTIKA KRIŽAN